نمونه ها(خودم میدونم پوکیست چون مال 30 قرن پیشه بنراشون):

http://s6.picofile.com/file/8211223768/5467343.png
http://s3.picofile.com/file/8211224050/988767.png
http://s6.picofile.com/file/8211224092/452334.png
http://s3.picofile.com/file/8211224268/98907987987876800.png
http://s3.picofile.com/file/8211224368/7667676764445.png
http://s6.picofile.com/file/8211224426/888888877665.png

توجه:نوع دخی مدرن رو انتخواب کنید:


هالووین-جشن بالماسکه-فرشته-سرخ پوست-جنگ جو

همه چی داره